Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Sweetnights. Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en
“onze” naar Sweetnights. Sweetnights biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten
die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden,
bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld, accepteert.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u
akkoord met de volgende voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de
aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn
via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met
inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of
bijdragers van inhoud zijn.
Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door
de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan
deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan
mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden
als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene
Voorwaarden.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook
onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de
Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk
onderdeel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het
plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze
pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de
website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in
staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige
leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of
provincie van verblijf hebt en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige
afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het
gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet
beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke
beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke
reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden
overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b)
wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten
van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via
netwerken.
U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang
tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zult reproduceren,
dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze
Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet
nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene
informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder
raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in
het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs
niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor
om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op
onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op
onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting
of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze
producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of
geretourneerd volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig
mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van
welke kleur dan ook accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of
diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht per
geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of
diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen
op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden
gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod
voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door
u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service
zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen,
naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling
beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn
geplaatst door of onder dezelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik
maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een
bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door
contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven
bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te
verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of
distributeurs.
U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te
verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account
en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk
bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat
nodig is.
 
Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige
controle of invoer hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals ze
beschikbaar zijn” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder
enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van
optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en
discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools
door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief
het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook
onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van
derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd
zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de
nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites
van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van
goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites van
derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze
begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot
producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of
zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal
stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘commentaar’), gaat u ermee
akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen
bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk
willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk
te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op
eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend,
bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het
 
intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene voorwaarden schendt, te controleren, te
bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met
inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of
eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijke of anderszins
onrechtmatige, abusieve of obsceen materiaal, of bevatten een computervirus of andere malware die
op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kan beïnvloeden. U mag geen
vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een
andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als
enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen
geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die
door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacy beleid. Om ons Privacy
beleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten,
onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen,
prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij
behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en
om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de
Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u
uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.
Wij verbinden ons er niet toe om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken,
te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve
zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service
of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle
informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het u
verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te
verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om
internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te
overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van
anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren,
belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid,
religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of
misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te
brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website,
 
andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van
anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape
te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de
Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij
behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen
voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig,
veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen,
nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of
de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst
op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden
geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals ze
beschikbaar zijn’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard
dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van
verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid,
titel, en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Sweetnights, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten,
aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig
letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade
van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten,
gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht
of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte
aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten
die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze
verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook
als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of
anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de
mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in
dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Sweetnights en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen,
partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners,
onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief
redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend
 
uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing
bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar
wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de
toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze
Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn
aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U
kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u onze Diensten
niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan een
voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk
moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen
die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de
toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden
betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met
betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en
ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige
overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden
geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren,
worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze
pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Algemene
voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen
op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op
wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen
van wijzigingen in deze Algemene voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene voorwaarden mogen naar
info@sweetnights.nl
Sweetnights
KVK : 77631455
BTW: Op aanvraag
@2020 Sweetnights. Alle rechten voorbehouden.

Wist je dat maar 90% droomt wanneer die slaapt?

Een goede nachtrust is de go-to om inspiratie vol de dag te beginnen

Het is onmogelijk om te slapen met je tong naar buiten

Mensen worden het snelst wakker rond 3:00

Beperkte aanbiedingen, nieuwe producten, alleen dingen die u moet weten. Direct in uw inbox afgeleverd

©️2021 Sweetnights. Alle rechten voorbehouden.

Deze uitspraken zijn niet geëvalueerd door de Food & Drug Administration. Dit product is niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Translate »